Taalfouten en slecht lopende zinnen leiden de aandacht van een lezer af. Wij kijken uw artikelen, boeken en tijdschriften na en zorgen ervoor dat ze goed lopen.

Eindredactie is meer dan alleen het corrigeren van stijl- en spelfouten in teksten. Het is een proces dat ervoor zorgt dat een tekst door de doelgroep zo gemakkelijk mogelijk kan worden gelezen en begrepen.

Als wij eindredactie doen voor een opdrachtgever, verdiepen we ons in de lezer en kijken we van daaruit wat er moet gebeuren met een tekst.

Of het een brochure, reportage, artikel of boek betreft: wij zorgen ervoor dat de tekst foutloos is en dat de zinnen vlot lopen.